Clipboard Master 5.00.9999

Clipboard Master 5.00.9999

Jumping Bytes – 10,8MB – Freeware – Windows
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
Clipboard Master là một phần mở rộng khay nhớ tạm mà sẽ cho phép bạn vượt qua những hạn chế của bảng tạm Windows, mà có thể chứa chỉ có một yếu tố tại một thời điểm. Ngoài ra, nó có thể giúp bạn tạo các đoạn văn bản có thể được truy cập từ bất kỳ ứng dụng.

Tổng quan

Clipboard Master là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Jumping Bytes.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Clipboard Master là 5.00.9999, phát hành vào ngày 12/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/12/2010.

Clipboard Master đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,8MB.

Clipboard Master Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Clipboard Master!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Clipboard Master cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại