Clipboard Master  4.6.3

Clipboard Master 4.6.3

Jumping Bytes – 10,8MB – Freeware – Windows
Clipboard Master is a clipboard extension that will let you overcome the limitations of the Windows clipboard, which can hold only one element at a time. In addition, it can help you create text snippets that can be accessed from any application.

Tổng quan

Clipboard Master là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Jumping Bytes.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Clipboard Master là 4.6.3, phát hành vào ngày 16/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/12/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 4.6.2, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

Clipboard Master đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,8MB.

Clipboard Master Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Clipboard Master!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Clipboard Master cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại